• 100%-ანი სილიკონის ფოლეის კათეტერი, მოზრდილთა
  • 100%-ანი სილიკონის ფოლეის კათეტერი, პედიატრიული
  • ლატექსის ფოლეის კათეტერი, შიდა და გარე ზედაპირი სილიკონით დაფარული
  • მეტალის სტენტი – Resonance®
  • ონკოსტენტი DD Tumour, არმირებული – ზეწოლისადმი მედეგი
  • სილიკონიზირებული ლატექსის ფოლეის კათეტერი
  • ურეთერალური (შარდსაწვეთის) სტენტი
  • შავი სილიკონის სტენტი, მიმმართველი მავთულითა და პოზიციონერით
  • შარდის ბუშტის (ნელატონ) კათეტერი
  • შარდსაწვეთის კათეტერი