Ჩატვირთვა...

სილიკონიზირებული ლატექსის ფოლეის კათეტერი

18063012  12CH    2-არხიანი   30მლ         40სმ

18063014  14CH    2-არხიანი   30მლ         40სმ

18063016  16CH   2-არხიანი    30-50მლ    40სმ

18063018  18CH   2-არხიანი    30-50მლ    40სმ

18063020  20CH   2-არხიანი    30-50მლ    40სმ

18063022  22CH   2-არხიანი    30-50მლ    40სმ

18063024  24CH   2-არხიანი    30-50მლ    40სმ