Ჩატვირთვა...

ლატექსის ფოლეის კათეტერი, შიდა და გარე ზედაპირი სილიკონით დაფარული

18600512  12CH    2-არხიანი   5-15მლ         40სმ

18600514  14CH    2-არხიანი   5-15მლ         40სმ

18600516  16CH    2-არხიანი   5-15მლ         40სმ

18600520  20CH    2-არხიანი   5-15მლ         40სმ

18600522  22CH    2-არხიანი   5-15მლ         40სმ

18600524  24CH    2-არხიანი   5-15მლ         40სმ

18600526  26CH    2-არხიანი   5-15მლ         40სმ