Ჩატვირთვა...

ონკოსტენტი DD Tumour, არმირებული – ზეწოლისადმი მედეგი

6FR, 7FR   26სმ, 28სმ.  12- თვიანი