Ჩატვირთვა...

მეტალის სტენტი – Resonance®

12- თვიანი

ზეწოლისადმი მედეგი

6FR,   12-30სმ