Ჩატვირთვა...

შარდის ბუშტის (ნელატონ) კათეტერი

8-20FR, 40სმ