Ჩატვირთვა...

100%-ანი სილიკონის ფოლეის კათეტერი, პედიატრიული

170003060  6CH    2-არხიანი   1,5მლ    31სმ

170003080  8CH    2-არხიანი   3,0მლ    31სმ

170003100  10CH   2-არხიანი   5,0მლ    31სმ