Ჩატვირთვა...

100%-ანი სილიკონის ფოლეის კათეტერი, მოზრდილთა

12FR-24FR,  42სმ, 10მლ ბალონი