Ჩატვირთვა...

ULTRATHANE MAC-LOC LOCKING LOOP MULTIPURPOSE DRAINAGE CATHETER

აღწერა
მრავალფუნქციური  გარეგანი დრენირების კათეტერი –
სხვადასხვა ტიპის პერკუტანული დრენირებისას (მაგ. ნეფროსტომია, ბილიარული და აბსცესის)
რენდგენოკონტრასტული   რგოლით
ჰიდროფილური   საფარველით
ჩამკეტით
ნაკრების შემადგენლობა:
სტილეტ-ტროაკარი, უჟანგავი მეტალის
მიმწოდებელი რიგიდული  კანულა ობტურატორით.
მოქნილი კანულა
კათეტრი
ULT8.5-38-15-P-6S-CLM-RH
ULT8.5-38-25-P-6S-CLM-RH
ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH
ULT12.0-38-25-P-6S-CLM-RH
ULT14.0-38-25-P-6S-CLM-RH
ULT8.5-38-45-P-6S-CLM-RH
ULT10.2-38-45-P-6S-CLM-RH
ULT12.0-38-45-P-6S-CLM-RH
ULT14.0-38-45-P-6S-CLM-RH