Ჩატვირთვა...

შარდის ბუშტის სუპრაპუბიკალური პერკუტანული დრენაჟი

ნაკრებები:

კათეტერი:10-12-14-16 CH,     50 ან 65სმ

კანულა: 8სმ, 12სმ

ფიქტეილ – კათეტერით   ან   ბალონ- კათეტრით

სადრენაჟე ბეგით   ან   ბეგის გარეშე