Ჩატვირთვა...

Perifix One პედიატრიული ref 4512014C

Perican ® ეპიდურალური ნემსი
– ტუოხის ტიპის ეპიდურალური ნემსი
– მარკირება სიგრძეზე ყოველ 0.5სმ-ზე
– დიამეტრი 1.30 x 50 მმ, 18G (20G კათეტერისთვის) ან
დიამეტრი 0.90 x 50 მმ, 20G (24G კათეტერისთვის)
– გამჭირვალე პავილიონი ფრთებით
– ფერადი კოდირება

Perifix ® ONE კათეტერი
– მასალა – პოლიამიდი/პოლიურეთანი
– სიგრძე: 720მმ (24G)/ 1000მმ (20G)
– 3 მიკრო ხვრელი
– გრადუირებული 20მმ-დან 200მმ-მდე

Perifix ® კათეტერის კონექტორი

Perifix ® EF ეპიდურალური ფილტრი 0.2მკმ
– ავსების მოცულობა 0.45მლ
– წნევის გამძლეობა 7 ბარამდე

Perifix ® PinPad
– ფილტრის ფიქსატორი Perifix 0.2მკმ ფილტრისთვის
– თვითწებვადი

Perifix® LOR შპრიცი
– არ შეიცავს ლატექსს
– Luer-Slip

Omnifix® შპრიცი
– Luer-Lock
– 2მლ