Ჩატვირთვა...

GK974R

 

CASPAR ბიპოლარული პინცეტი, 45 °, მოხრილი ქვემოთ, 220 მმ (8 3/4″), სამუშაო სიგრძე: 125 მმ (5″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1 მმ