Ჩატვირთვა...

GK930R

 

CASPAR Bipolar Forceps, სწორი, 195 მმ (7 3/4″), სამუშაო სიგრძე: 100 მმ (4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,50 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი