Ჩატვირთვა...

GK891R

 

BIPOJET Bipolar Forceps, სწორი, 160 მმ (6 1/4″), ნაწილობრივ იზოლირებული წვერი, შავი