Ჩატვირთვა...

GK882R

 

BIPOJET Bipolar Forceps, სწორი, 200 მმ (8″), სრულად იზოლირებული წვერი, შავი