Ჩატვირთვა...

GK881R

 

BIPOJET ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 160 მმ (6 1/4″), სრულად იზოლირებული წვერი, შავი