Ჩატვირთვა...

GK848R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 230 მმ (9″), სამუშაო სიგრძე: 115 მმ (4 1/2″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1,30 მმ