Ჩატვირთვა...

GK842R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 180 მმ (7″), სამუშაო სიგრძე: 70 მმ (2 3/4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1,30 მმ