Ჩატვირთვა...

GK807R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 175 მმ (7″), იზოლირებული, სიგანე: 1,10 მმ