Ჩატვირთვა...

GK791R

 

YASARGIL ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 235 მმ (9 1/4″), სამუშაო სიგრძე: 115 მმ (4 1/2″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1,30 მმ