Ჩატვირთვა...

GK785R

 

YASARGIL ბიპოლარული პინცეტი, 90 °, მოხრილი ქვემოთ, 215 მმ (8 1/2″), სამუშაო სიგრძე: 95 მმ (3 3/4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,70 მმ