Ჩატვირთვა...

GK780R

 

YASARGIL ბიპოლარული პინცეტი, 90 °, მოხრილი ზემოთ, 215 მმ (8 1/2″), სამუშაო სიგრძე: 95 მმ (3 3/4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,40 მმ