Ჩატვირთვა...

GK775R

 

YASARGIL ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 215 მმ (8 1/2″), სამუშაო სიგრძე: 95 მმ (3 3/4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1,30 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი