Ჩატვირთვა...

GK766R

 

YASARGIL ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 175 მმ (7″), სამუშაო სიგრძე: 55 მმ (2 1/8″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1 მმ