Ჩატვირთვა...

GK711R

 

ბიპოლარული პინცეტი, დახრილი, 160 მმ (6 1/4″), იზოლირებული, სიგანე: 0,90 მმ