Ჩატვირთვა...

GK660R

 

ბიპოლარული ფორცეპსი, სწორი, 160 მმ (6 1/4″), სამუშაო სიგრძე: 40 მმ (1 1/2″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,60 მმ