Ჩატვირთვა...

GK616R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 200 მმ (8″), სამუშაო სიგრძე: 100 მმ (4″), ბაიონეტის ფორმის, სინტრამის წვერები, არა წებოვანი, სიგანე: 1 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი