Ჩატვირთვა...

GK016R

 

WAUGH სახვევი პინცეტი , სწორი, 230 მმ (9″), დიამეტრი 5 მმ, დაკბილული, იზოლირებული