Ჩატვირთვა...

FL130R

სატეხი

FL130R

გუჯი, 4 მმ, 140 მმ, 5 1/2″