Ჩატვირთვა...

FK328R

 

CASPAR Raspatory, ოდნავ მოხრილი, 180 მმ (7″), ბასრი, სიგანე: 6,200 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი