Ჩატვირთვა...

FF599R

 

YASARGIL Rongeur, სწორი, 190 მმ (7 1/2″), სიგანე: 2,20 მმ