Ჩატვირთვა...

Dawson-Mueller Multipurpose Drainage Catheter

სხვადასხვა ტიპის პერკუტანული დრენირებისას (მაგ. ნეფროსტომია, ბილიარული და აბსცესის), უპირატესად მცირე ზომის ღრუებიდან დრენირებისთვის.

კათეტერი მცირე ზომის ხვეულით (პიქტეილი)

ჰიდროფილური საფარველით

ჩამკეტით

ნაკრების შემადგენლობა:
სტილეტ-ტროაკარი, უჟანგავი მეტალის
მიმწოდებელი რიგიდული  კანულა ობტურატორით.
მოქნილი კანულა მხოლოდ 8,5ფრ. და მეტი კათეტერის ნაკრებში.
კოდები
ULT5.0-18-25-P-5S-CLDM-HC
ULT6.3-35-15-P-5S-CLDM-HC
ULT6.3-35-25-P-5S-CLDM-HC
ULT7.0-35-25-P-5S-CLDM-HC
ULT8.5-38-15-P-5S-CLDM-HC
ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC
ULT10.2-38-15-P-5S-CLDM-HC
ULT10.2-38-25-P-5S-CLDM-HC
ULT12.0-38-15-P-5S-CLDM-HC
ULT12.0-38-25-P-5S-CLDM-HC
ULT14.0-38-25-P-5S-CLDM-HC