Ჩატვირთვა...

BD860R

 

ATRAUMATA სიმსივნური პინცეტი, სწორი, 300 მმ (12″), დაკბილული DE BAKEY, პირის სიგრძე: 2 მმ, იზოლირებული, არასტერილური, მრავალჯერადი