Ჩატვირთვა...

BD855R

 

მიკრო პინცეტი, სწორი, 200 მმ (8″), დაკბილული (1×2), იზოლირებული, არასტერილური, მრავალჯერადი