Ჩატვირთვა...

BD854R

 

მიკრო პინცეტი, სწორი, 300 მმ (12″), იზოლირებული, არასტერილური, მრავალჯერადი