Ჩატვირთვა...

4513010 Perifix მინი ნაკრები

Perican ® ეპიდურალური ნემსი
– ტუოხის ტიპის ეპიდურალური ნემსი
– დიამეტრი 1.30 x 80 მმ, 18G ან
დიამეტრი 1.70 x 80 მმ, 16G

Perifix ® ეპიდურალური კათეტერი
– სიგრძე 1000მმ

Perifix ® კათეტერის კონექტორი

Perifix ® EF ეპიდურალური ფილტრი 0.2მკმ
– ავსების მოცულობა 0.45მლ
– წნევის გამძლეობა 7 ბარამდე

Perifix ® PinPad
– ფილტრის ფიქსატორი Perifix 0.2მკმ ფილტრისთვის
– თვითწებვადი

LOR შპრიცი 8მლ