Ჩატვირთვა...

Ryurei™ PTCA Dilatation Catheter

კორონალური  ბალონ-კათეტერი:  დაბალი დისტალური პროფილით და ჰიდროფილური M coat დაფარვით.

ძირითადი მახასიათებლები:

  • კორპურსის დიამეტრი: პროქსიმალური- 9 fr/0.64 მმ; შუა ნაწილი- 2.5 fr/0.84 მმ ; დისტალური- 2.4 fr/0.79 მმ to 2.7 fr/0.89 მმ (1.00 to 1.50 მმ ) და 2.6 fr/0.87 მმ (2.00 to 4.00 მმ).
  • სამუშაო სიგრძე: 145 სმ.
  • რადიოკონტრასტული მარკერები : 1(Ø1.0 to Ø 1.5 მმ) • 2(Ø2.0 to Ø4.0 მმ).
  • Nominal pressure: 6 atm / 608 kPa.
  • Rated burst pressure: Ø1.0 – 3.0 მმ=14 atm(1419kPa) • Ø3.25 – 4.0 მმ = 12 atm(1216 kPa).
  • მიმმართველ მავთულთან თავსებადობა: 0.014″ / 0.36 მმ.
  • დაფარვა: ჰიდროფილური.

Size chart