Ჩატვირთვა...

კონტურის ფილტრი, მოზრდილთა

ხელოვნური სუნთქვის აპარატის კონტურის ფილტრი, მოზრდილთა

მექანიკური

Recommended  tidal  volume  – 300 – 1500 ml

NaCl  filtration efficiency -99.992%

Bacterial filtration efficiency – 99.9999%

Viral  filtration efficiency – > 99.9999%