Ჩატვირთვა...

Zilver 635®

შინაგანი ბილიარული  დრენირება
Zilver 635®
ბილიარული თვითგაშლადი, ნითინოლის სტენტი
მოქნილი
ოქროს მარკერები – ჩადგმის სიზუსტისთვის
მიმწოდებელი სისტემა – 6ფრ
კოდები
ZIB6-40-8-4.0
ZIB6-40-8-6.0
 ZIB6-40-8-8.0
ZIB6-40-9-4.0
ZIB6-40-9-6.0
ZIB6-40-9-8.0
 ZIB6-40-10-4.0
ZIB6-40-10-6.0
ZIB6-40-10-8.0
ZIB6-40-12-4.0
 ZIB6-40-12-6.0
ZIB6-40-12-8.0