Ჩატვირთვა...

Venofix® A – პერიფერიული ვენის კათეტერი

Venofix® A – პერიფერიული ვენის კათეტერი. გამოიყენება ხანმოკლე ინფუზიის, ტრანსფუზიის, ინექციისა და სისხლის აღების მიზნით. ასევე, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას წნევითი ინფუზიისას არაუმეტეს 2 ბარი. სქესი და ასაკი შეზღუდული არ არის. გამოიყენება როგორც მოზრდილებში, ისე პედიატრიასა და ნეონატოლოგიაში.

მოქნილი ფრთები, ფერადი კოდირება ISO 6009-ის მიხედვით
– გამჭირვალე 30სმ-იანი მილით, რომელიც არ კარგავს გამტარიანობას. Luer ჩამკეტი მიმღები.
– არ შეიცავს ლატექსს და DEHP