Ჩატვირთვა...

US621

 

HARDY Bipolar Forceps, სწორი, 255 მმ (10″), სამუშაო სიგრძე: 150 მმ (6″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1 მმ