Ჩატვირთვა...

US617

 

HARDY Bipolar Forceps, სწორი, 230 მმ (9″), სამუშაო სიგრძე: 125 მმ (5″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1 მმ