Ჩატვირთვა...

US615

 

HARDY Bipolar Forceps, სწორი, 230 მმ (9″), სამუშაო სიგრძე: 125 მმ (5″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,50 მმ