Ჩატვირთვა...

US610

 

HARDY Bipolar Forceps, სწორი, 215 მმ (8 1/2″), სამუშაო სიგრძე: 115 მმ (4 1/2″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,50 მმ