Ჩატვირთვა...

US603

 

CUSHING ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 190 მმ (7 1/2″), სამუშაო სიგრძე: 90 მმ (3 1/2″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1,50 მმ