Ჩატვირთვა...

US172

 

JEWELERS Bipolar Forceps, სწორი, 100 მმ (4″), იზოლირებული, სიგანე: 0,40 მმ