Ჩატვირთვა...

US171

 

ADSON Bipolar Forceps, სწორი, 125 მმ (5″), იზოლირებული, სიგანე: 1 მმ