Ჩატვირთვა...

US164

 

MALIS ბიპოლარული პინცეტი, ზემოთ დახრილი, 220 მმ (8 3/4″), სამუშაო სიგრძე: 95 მმ (3 3/4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,50 მმ