Ჩატვირთვა...

US162

 

MALIS ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 220 მმ (8 3/4″), სამუშაო სიგრძე: 95 მმ (3 3/4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1 მმ