Ჩატვირთვა...

TR Band™ Radial Artery Compression Device

Size Item reference
Standard size – 24 cm XX*RF06
​Standard size – 24 cm ​TRB24-REG
​Large size – 29 cm ​TRB29-LRG
Large size – 29 cm XX*RF06L